príklepovo - rotačná technológia ponorným kladivom a vzduchovým výplachom

jadrovo - rotačné vŕtanie tvrdokovovými korunkami


Technika a technológia


Vrtné práce realizujeme pomocou hydraulickej vrtnej súpravy PUNTEL PX 1000. Vďaka pásovému pojazdu sa dostaneme aj na ťažko dostupné a neprejazdné miesta. Potrebný je len manipulačný priestor a priestor pre prejazd súpravy. Vŕtame rotačno-príklepovou technológiou so vzduchovým výplachom. Nesúdržné horniny prepažujeme dočasným oceľovým pažením.
Geologický profil vrtu (pevné, alebo nesúdržné horniny a zeminy) nemá vplyv na cenu vŕtanej studne.