Vŕtanie studní

Počas nášho desaťročného pôsobenia sme Vám odovzdali stovky plne funkčných vŕtaných studní. Vrtné práce realizujeme podľa platných povolení a predpísaných noriem. Všetky naše vrty realizujeme vo vysokej kvalite vďaka našim skúsenostiam, výkonnému technickému vybaveniu a používaniu kvalitných materiálov na vystrojenie vrtu. Studne vŕtame pre občanov, firmy, občianske združenia, poľnohospodárske družstvá, skrátka pre všetkých, čo majú záujem o vŕtanú studňu.

Technika a technológia

Vrtné práce realizujeme pomocou hydraulickej vrtnej súpravy PUNTEL PX 1000. Vďaka pásovému pojazdu sa dostaneme aj na ťažko dostupné a neprejazdné miesta. Potrebný je len manipulačný priestor a priestor pre prejazd súpravy. Vŕtame rotačno-príklepovou technológiou so vzduchovým výplachom. Nesúdržné horniny prepažujeme dočasným oceľovým pažením. Geologický profil vrtu (pevné, alebo nesúdržné horniny a zeminy) nemá vplyv na cenu vŕtanej studne.

Postup realizácie

1.       Kontaktujte nás

2.       Zameriame vrt a stanovíme jeho predbežnú hĺbku

3.       Vyvŕtame a vystrojíme vrt

4.       Vykonáme čerpacie skúšky a navrhneme Vám vhodné čerpadlo

5.       Preberiete vrt a môžete čerpať vodu