Cenník

Cena za 1 m kompletne vystrojenej studne je 75,00 € s DPH

 

1 m kompletne vystrojeného vrtu obsahuje:

 

-         vrtné práce s priemerom 175/220 mm

-         studničné potrubie PVC-U PN10 125x5,8 mm so závitom

-         obsypový materiál - premývaný štrk 2/5 mm

-         zatesnenie - lisovaný tesniaci bentonit

-         centrátory

-         uzáver dna vrtu 

Vyhľadanie vodného zdroja ZADARMO