AQUAvrt, s. r. o. 

                       

MDŽ 4 

962 31  Sliač

 

IČO: 448 26 443

IČ DPH: SK202284042

 

tel.: +421 944 444 591                PO - PIA  8:00 - 18:00

e-mail: info@aquavrt.sk

 

BANKOVÉ SPOJENIE

IBAN: SK12 1111 0000 0010 6286 7018

SWIFT: UNCRSKBX

 

KONTAKTY

Peter Ďurkovič      0904 648 965

Marek Markotán    0918 624 446

Vojtech Šinka        0944 444 591