VŔTANIE STUDNÍ

Počas nášho desaťročného pôsobenia sme Vám odovzdali stovky plne funkčných vŕtaných studní. Vrtné práce realizujeme podľa platných povolení a predpísaných noriem. Všetky naše vrty realizujeme vo vysokej kvalite vďaka našim skúsenostiam, výkonnému technickému vybaveniu a používaniu kvalitných materiálov na vystrojenie vrtu. Studne vŕtame pre občanov, firmy, občianske združenia, poľnohospodárske družstvá, skrátka pre všetkých, čo majú záujem o vŕtanú studňu.


TECHNIKA a TECHNOLÓGIA

Vrtné práce realizujeme pomocou hydraulickej vrtnej súpravy PUNTEL PX 1000. Vďaka pásovému pojazdu sa dostaneme aj na ťažko dostupné a neprejazdné miesta. Potrebný je len manipulačný priestor a priestor pre prejazd súpravy. Vŕtame rotačno-technológiou so vzduchovým výplachom. Nesúdržné horniny prepažujeme dočasným oceľovým pažením. Geologický profil vrtu (pevné, alebo nesúdržné horniny a zeminy) nemá vplyv na cenu vŕtanej studne.

ROZMERY VRTNEJ SÚPRAVY:     VÝŠKA = 260 cm, ŠÍRKA  = 250 cm, DĹŽKA  = 420 cm       

MATERIÁL

Pri realizácii vŕtanej studne sú dodržané všetky predpísané normy na konštrukciu vrtu a použité materiály vysokej kvality s certifikovaním pre styk s pitnou vodou.

 

Materiál na vystrojenie vrtu:

 

-          studničné potrubie PVC-U PN10 125x5,8 mm so závitom

-          obsypový materiál - premývaný štrk 2/5 mm

-          zatesnenie - lisovaný tesniaci bentonit

-          centrátory

-          uzáver dna vrtu

Máte záujem o studňu?   KONTAKTUJTE NÁS